Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny (KPPT) poszukuje pracownika na stanowisko: Obsługa Biura KPPT

Główne zadania na stanowisku pracy :

 • Prowadzenie Biura KPPT, w tym:
  • przyjmowanie interesariuszy/ Klientów  KPPT,
  • odbieranie dokumentów,
  • obsługa bieżącej korespondencji KPPT wyjściowa i wejściowa,
  • prowadzenie dokumentacji Klientów KPPT,
  • obsługa Klientów Wirtualnego Biura,
  • przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością KPPT,
  • inne wynikające z bieżącego prowadzenia działalności KPPT
 • Redagowanie i przekazywanie do opublikowania na stronie internetowej KPPT materiałów oraz monitorowanie ich prawidłowego i terminowego ogłaszania
 • Przekazywanie do Spółki informacji  niezbędnych do wystawiania przez KPPT Sp. z o.o. zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis podmiotom ulokowanym w KPPT
 • Gromadzenie i prawidłowe prowadzenie dokumentacji KPPT, w tym w szczególności:
  • dokumentów organizacyjnych KPPT, takich jak zarządzenia, ogłoszenia, itp.,
  • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji podmiotów wynajmujących powierzchnie w KPPT,
  • nadzór nad dokumentacją znajdującą się w Biurze KPPT
 • Organizowanie korzystania z sali spotkań przez podmioty ulokowane w  Inkubatorze zgodnie z Regulaminem
 • Organizowanie spotkań i innych wydarzeń w KPPT
 • Przygotowywanie i opracowywanie danych, informacji, zestawień i innych dokumentów dotyczących KPPT
 • Współpraca ze stanowiskiem ds. obsługi finansowo-księgowej KPPT w zakresie przygotowywania i aktualizacji indywidualnych kalkulacji opłat za wynajem powierzchni w KPPT
 • Współpraca ze stanowiskiem ds. obsługi technicznej w zakresie zgłaszanych nieprawidłowości, uwag dotyczących infrastruktury technicznej i powierzonego mienia
 • Obsługa usług wynajmu sal w KPPT
 • Odpowiedzialność za wysoką jakość usług w KPPT oraz ich ciągłe ulepszanie
 • Budowanie dobrego wizerunku KPPT
 • Przygotowywanie dokumentów

Wymagania wobec kandydatów:

 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu biura lub pracy w administracji min. 2 lata
 • mile widziane doświadczenie w pracy przy projektach unijnych lub pozyskiwaniu środków zewnętrznych
 • doświadczenie w bezpośrednich kontaktach z Klientami

Oczekiwane umiejętności:

 • umiejętność  obsługi sprzętu biurowego ( drukarka, skaner, faks)
 • umiejętność  pracy z komputerem ( pakiet Micro Office  ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywania dokumentów, w tym w Excelu)

Dodatkowe informacje:

 • Miejsce wykonywania pracy – Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny, Górki 3A, 82-500 Kwidzyn
 • Wymiar pracy – 1 etat, godz. 8.00-16.00

CV należy przesyłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@kppt.pl  w dniach od 07.03.2017 do 15.03.2017. KPPT zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów tylko z wybranymi kandydatami.