ZAŁĄCZNIKI:

ogłoszenie – stawka bazowa, eksploatacyjna