KPPT Sp. z o.o., jako podmiot zarządzający Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo- Technologicznym ogłasza niniejszym stawkę bazową przyjętą na podstawie dokonanej analizy rynku nieruchomości dla wynajmu powierzchni w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo -Technologicznym wynoszącą: 21 zł netto plus podatek VAT za m2 dla oferowanej na wynajem powierzchni za miesiąc. Powyższa stawka bazowa jest ceną rynkową wynajmu powierzchni nieobejmującą kosztów zużycia mediów, tj. energii elektrycznej, ogrzewania, wody oraz utrzymania czystości wspólnych ( tzw. koszty eksploatacyjne), które podmioty wynajmujące powierzchnie w KPPT będą ponosić dodatkowo do ceny wynajmu powierzchni.

Stawka bazowa jest podstawą wyliczania cen preferencyjnych wynajmu powierzchni dla podmiotów chcących lokować się w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo- Technologicznym i przyjmowanych drogą naboru zgłoszeń, które będą liczone, jako udział procentowy w stawce bazowej w zależności od rodzaju wynajmowanej powierzchni oraz podmiotu chętnego do jej wynajmu.

Preferencyjne ceny wynajmu powierzchni będą publikowane w Cennikach umieszczanych na stronie internetowej KPPT www.kppt.pl/projekt/1.5.1 .

Do cen wynajmu powierzchni będzie doliczana opłata z tytułu kosztów eksploatacyjnych. Stawka bazowa za wynajem powierzchni w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo- Technologicznym podlega corocznej aktualizacji.

Opublikowano: 22.08.2016