Ogłoszenie o naborze zgłoszeń kandydatów do wynajmu powierzchni biurowej w KPPT (CEO)

W związku ze zwolnionym miejscem (D7 o pow. 26,44 m2) w  Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym (poza Inkubatorem Przedsiębiorczości), Spółka KPPT ogłasza 10 nabór zgłoszeń na wynajem powierzchni biurowej  w KPPT.

Miejsca dla podmiotów wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) mieszczą się w kompleksie budynków o wysokim standardzie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego w Górkach 3A przy drodze wojewódzkiej 521 na trasie Kwidzyn- Prabuty. Odległość od centrum Kwidzyna 1,5 km.  KPPT  oferuje do wynajęcia Podmiotom  wspierającym MŚP, w szczególności działających w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), powierzchnie biurowe w budynku D ( budynek główny KPPT).  W infrastrukturze zapewniono dostęp do Internetu i telefonii. Obiekt posiada zasilanie awaryjne, system monitoringu wizyjnego oraz zapewnia kontrolę dostępu. Standard budynku: windy, recepcja, wentylacja, pomieszczenia socjalne, sala spotkań, zaplecze szkoleniowo- konferencyjne.

Dla celów 10 naboru KPPT udostępnia zwolnione przez firmę miejsce na wynajem  dla Podmiotów wspierających działalność MŚP/ przedsiębiorczości około biznesowej na I piętrze budynku D (D7) o powierzchni 26,44m2 . Naborem zostaną objęte w przyszłości również inne ewentualne miejsca zwalniane przez obecnych lokatorów, których dostępność będzie upubliczniana na tablicy informacyjnej KPPT. Miejsce rozumiane jest jako osobne pomieszczenie  biurowe z dostępem do telefonii i Internetu. Istnieje możliwość obejrzenia powierzchni dostępnej na wynajem po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny pod nr tel. 55 619 31 51 (w godz. 9.00- 15.00).  O miejsce mogą ubiegać się również obecni lokatorzy CEO w przypadku potrzeb rozwojowych.

Podmiotom chcącym  ulokować się w KPPT zapewnia się preferencyjną cenę wynajmu powierzchni biurowej , możliwość korzystania z sali spotkań mieszczącej się w budynku oraz z zaplecza szkoleniowo- konferencyjnego w cenach preferencyjnych, dostarczanie nieodpłatnego połączenia internetowego do 20 Mb (dostęp do większego transferu możliwy za dopłatą), nieodpłatne korzystanie z parkingu, recepcji. Ponadto do dyspozycji są też inne usługi oferowane w KPPT  po cenach preferencyjnych.

Oferta skierowana jest do Podmiotów wspierających MŚP, w szczególności działających w zakresie OZE.

Nabór będzie odbywał się w dniach od 17.01.2020 r. do 30.06.2020 r. , z pośrednimi, miesięcznymi terminami zamknięć. Zgłoszenia będą rejestrowane według kolejności ich przedłożenia i opatrywane datą oraz godziną wpływu do organizatora naboru, którym jest KPPT Sp. z o.o.

Przyjmowanie zgłoszeń:

Data rozpoczęcia:                         od 17.01.2020r.

Data zakończenia:                              do 30.06.2020r. lub do wyczerpania dostępnych w CEO miejsc.

 

Informacja o miejscach dostępnych w naborze będzie aktualizowana na tablicy informacyjnej KPPT.

Podmioty zainteresowane wynajmem proszone są o wypełnienie zgłoszenia wraz z dołączeniem wymaganych oświadczeń i załączników wymienionych w Zgłoszeniu Kandydata.

Całość dokumentów należy złożyć w sekretariacie KPPT , Górki 3A  lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@kppt.pl

Wszystkie zgłoszenia w ramach naboru  będą rozpatrzone do dnia 30.06.2019 r., z uwzględnieniem terminów zamknięć pośrednich (miesięcznych). Zasady naboru zgłoszeń i ich procedowanie będzie odbywało się zgodnie z  Regulaminem CEO. Wyniki naboru będą upubliczniane poprzez ogłaszanie na stronie internetowej KPPT www.kppt.pl  lub/i na tablicy informacyjnej KPPT.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie – nabór X (CEO)

Zał. 1 do naboru X (CEO) – zgłoszenie

Zał. 2 do naboru X (CEO) – ośw. 1 PP

Zał. 3 do naboru X (CEO) – ośw. 2 PP

Regulamin CEO (w.5) z 14.01.2020

Umowa z Klientem CEO (w. 4) – wzór

Formularz ubiegającego się o pomoc de minimis