W ramach stworzenia stałym Klientom, pracownikom KPPT oraz innym osobom/ podmiotom współpracującym z KPPT jak najlepszych warunków pobytu i korzystania z oferowanych przez KPPT usług , KPPT Sp. z o.o. poszukuje chętnych do współpracy i ogłasza nabór zgłoszeń (Zał. 1- formularz zgłoszenia) dotyczących współpracy w zakresie zaopatrzenia w odpłatne produkty do spożycia .

Nabór adresowany jest do wszystkich podmiotów/osób zainteresowanych współpracą w tym zakresie.

KPPT dopuszcza wszelkie formy współpracy w zakresie zaopatrzenia w produkty do spożycia takie jak : kanapki, przekąski, gorące i zimne napoje, inne i w jej ramach jest w stanie zapewnić, w zależności od jej formy: wynajem powierzchni w zamian za opłatę czynszową nie przekraczającą kosztów jej eksploatacji, bezpieczne warunki działalności (obiekt monitorowany), współpracę w ramach podpisanej umowy. Istnieje również możliwość wynajmu celowej powierzchni gastronomicznej (charakterystyka w Zał. 2) dla celów rozpoczęcia lub prowadzenia działalności gospodarczej dla MŚP.

Zgłoszenia będą przyjmowane będą od 23.09.2019r. do 23.10.2019r.

Zgłoszenia należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mailowy sekretariat@kppt.pl  lub w wersji papierowej w Biurze KPPT, Górki 3 A, w godzinach 9.00 – 15.00.

Z wybranym podmiotem zostanie podpisana umowa, której stroną będzie KPPT Sp. z o.o.

KPPT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wezwania podmiotu, który przekazał zgłoszenie, do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści merytorycznej zgłoszenia zgodnie z potrzebami w terminie 3 dni od wezwania, w sposób obustronnie uzgodniony.