ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE O NABORZE 4 pow. edukacyjna 2020

Zał 1 do naboru pow. edu ZGLOSZENIE

Zał. 3a do naboru EDU OŚW 1 PP

Zał. 3b do naboru EDU OŚW 2 PP

Zał. 4 do naboru EDU Formularz-ubiegającego-się-o-pomoc-de-minimis

Zał. 2 schemat budynku F: