Protokół z wyboru oferty zamówienia „Badanie sprawozdania finansowego spółki za 2017 rok” do pobrania.