W dniu 18 marca 2016 r. w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., Górki 3A, o godz. 1100 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Górki 3A w gminie Kwidzyn.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, będąca własnością Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., położona w obrębie geodezyjnym Górki pomiędzy drogą wojewódzką nr 521, rzeką Liwą i terenem kolejowym, o następujących nr ewidencyjnych działek:

 • działka nr 249/2, o pow. 14.070 m2 , cena wywoławcza brutto: 865.305 zł wadium: 43.266 zł
 • działka nr 249/5,o pow. 5.225 m2 , cena wywoławcza brutto: 321.338 zł, wadium: 16.067 zł
 • działka nr 249/6, o pow. 14.857 m2 , cena wywoławcza brutto: 950.254 zł, wadium: 47.513 zł
 • działka nr 249/9, o pow. 17.329 m2 , cena wywoławcza brutto: 1.492.027 zł, wadium: 74.602 zł
 • działka nr 249/11, o pow. 6.148 m2 , cena wywoławcza brutto: 642.774 zł, wadium: 32.139 zł
 • działka nr 249/17, o pow. 16.691 m2, cena wywoławcza brutto: 1.067.557 zł, wadium:53.378 zł
 • działka nr 249/18, o pow. 65.053 m2, cena wywoławcza brutto: 4.160.790 zł, wadium:208.040 zł
 • działka nr 249/20, o pow. 8,007 m2, cena wywoławcza brutto: 160 zł, wadium: 32.008 zł
 • działka nr 249/21, o pow. 5.566 m2, cena wywoławcza brutto: 233 zł, wadium: 23.962 zł
 • działka nr 249/24, o pow. 2.664 m2, cena wywoławcza brutto: 987 zł, wadium: 10.650 zł
 • działka nr 249/26, o pow. 3.215 m2, cena wywoławcza brutto: 040 zł, wadium: 12.852 zł
 • działka nr 249/29, o pow. 19.679 m2, cena wywoławcza brutto: 1.694.362 zł, wadium:84.719 zł,

dla których Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1I/00041385/6.

Przetarg został zamknięty wynikiem negatywnym, ponieważ żadna osoba nie przystąpiła do przetargu.

Górki, 18.03.2016 r.