Poniżej lista wniosków, którym została przyznana jednorazowa dotacja inwestycyjna oraz podstawowe wsparcie pomostowe: