Poniżej do pobrania ostateczna lista rankingowa wniosków, którym zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe.