Dnia 25 września 2018 r. w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym nastąpiło uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, których głównym celem jest zwiększone wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz poprawa jakości powietrza.

W wyniku konkursu na dotacje unijne wsparcie uzyskały aż 24 projekty o łącznej wartości 172 mln zł. W KPPT zostały podpisane cztery umowy na realizację projektów z terenu Żuław i Powiśla , w tym dwie ze stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu kwidzyńskiego.

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią podpisała umowę na realizację projektu pn. „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł Energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja”, łączna wartość projektu to 9.826.441,10 zł. Przedmiotem projektu jest zakup mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła). Łączna ilość instalacji to 562 szt., w tym 75 kotłów na biomasę, 189 instalacji fotowoltaicznych, 212 kolektorów słonecznych, 86 pomp ciepła. Łączna moc wszystkich instalacji wyniesie prawie 3 MW. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo i Gardeja.

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa podpisała umowę na realizację projektu pn. „Słoneczne dachy Kwidzyna”. W ramach projektu zostaną wykonanie i zamontowane instalacje fotowoltaiczne w 105 budynkach mieszkalnych i 7 budynkach użyteczności publicznej. Wartość projektu wynosi ponad 3.600.000,00 zł. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Miastem Kwidzyn.