Od 15 kwietnia powiatowe urzędy pracy mają możliwość uruchamiania naborów wniosków na kolejne formy wsparcia w ramach pakietu tarczy antykryzysowej przyjętej tzw. specustawą.

Jest to pomoc finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla:

  • przedsiębiorców, którzy zanotowali spadek obrotów gospodarczych – w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne (art. 15 zzb specustawy);
  • przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniających pracowników, którzy zanotowali spadek obrotów gospodarczych – w formie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15 zzc specustawy);
  • organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej – w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne (art. 15 zze specustawy).

Aktualnie nabór wniosków na ww. formy pomocy prowadzi Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie – termin składania wniosków: 16-30.04.2020 r.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie.