Projekt pn. „Utworzenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego z centrum energii odnawialnej” zrealizowany z udziałem dofinansowania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Przestrzeń dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)

Business3_program-page-graphics-700x2751Funkcjonalne, spełniające najwyższe standardy biura dla instytucji otoczenia biznesu – firm świadczących usługi prawne, księgowo-rachunkowe, informatyczne, marketingu i reklamy, banków, funduszy kapitałowych i pożyczkowych, instytucji doradztwa finansowego oferujących wsparcie w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania (w tym z funduszy UE), jak również doradztwa w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy;

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny prowadząc zintegrowane działania marketingowe wspierać będzie tworzenie nowoczesnego i konkurencyjnego wizerunku firm i instytucji działających na terenie Parku.

Co twoja firma zyska dzięki KPPT?

  1. Wzrost atrakcyjności wizerunkowej firmy i wzmocnienie jej wiarygodności;
  2. Możliwość nawiązania kontaktów i rozwoju współpracy pro-innowacyjnej z ekspertami z Polski (Politechnika Gdańska, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Austrii (NETZ- Centrum Osterholz) i Niemiec (Centrum fur Erneuerbare Energie Guessing);
  3. Możliwość tworzenia i uczestnictwa w inicjatywach klastrowych (łańcuchach wartości, grupach zakupowych itp.);
  4. Możliwość wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk z innymi przedsiębiorstwami działającymi na terenie Parku – efekt synergii.

KPPT to znakomity grunt do powstania sieci połączeń gospodarczo-kooperacyjnych. Synergia biznesu i nauki wzmacnia konkurencyjność, umożliwia budowę szerokiej platformy współpracy oraz otwiera klientom Parku nowe rynki.