Projekt pn. „Utworzenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego z centrum energii odnawialnej” zrealizowany z udziałem dofinansowania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

HISTORIA PROJEKTU

2006

Utworzenie z inicjatywy lokalnych władz samorządowych spółki celowej KPPT w celu utworzenia infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości.

2009

Rozpoczęcie realizacji projektu.

2010

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

2010

Powstał projekt budowy KPPT.

2011

Rozpoczęła się budowa obiektów i infrastruktury KPPT.

2013

Kontynuacja budowy przez nowego Generalnego Wykonawcę.

2015

Zakończenie realizacji inwestycji.