Projekt pn. „Utworzenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego z centrum energii odnawialnej” zrealizowany z udziałem dofinansowania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

INFORMACJE O PROJEKCIE

W ramach projektu zrealizowane zostały dwa podzadania inwestycyjne:

  • budowa zespołu budynków Centrum Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego z centrum energii odnawialnej (o powierzchni ok. 4 000 m2) wraz z demonstracyjnym domem pasywnym (o powierzchni ok. 150 m2) – wszystkie budynki Centrum KPPT zrealizowane zostały w standardzie „inteligentnych budynków” i wyposażone są w instalacje wykorzystujące lokalne odnawialne źródła energii (OZE) służące w dwojaki sposób: jako instalacje użytkowe oraz instalacje służące do celów demonstracyjnych;
  • budowa dróg wewnętrznych wraz z pełnym uzbrojeniem o długości ok. 1,9 km – budowa systemu dróg wewnętrznych wraz z pełną infrastrukturą techniczną doprowadziła do utworzenia bardzo atrakcyjnych terenów inwestycyjnych (o pow. ok. 17 ha) z przeznaczeniem na realizacje inwestycyjne.
  • całkowita wartość Projektu – 46 955 136,39 zł
  • kwota przyznanego dofinansowania z Unii Europejskiej – 28 563 931,73 zł
  • nr umowy o dofinansowanie Projektu – UDA-RPPM.01.05.01-00-003/08-00
  • data podpisania umowy o dofinansowanie – 05.02.2010 r.