Projekt pn. „Utworzenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego z centrum energii odnawialnej” zrealizowany z udziałem dofinansowania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

MISJA I CEL UTWORZENIA KPPT

Misją KPPT jest tworzenie sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw o innowacyjnym charakterze działalności, poprzez zapewnianie im wsparcia infrastrukturalnego, marketingowego, kadrowego oraz finansowego, a także przez oferowanie innych usług dodanych.
KPPT to jednocześnie inkubator przedsiębiorczości z bogatą ofertą instytucji otoczenia biznesu, centrum szkoleniowo–ekspozycyjne oraz kompleksowo uzbrojone tereny inwestycyjne.
Cele KPPT:

  • wspieranie powstawania i rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych,
  • sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości oraz budowie gospodarki opartej na wiedzy,
  • inicjowanie międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy przedsiębiorców,
  • szkolenia i inne formy pomocy osobom poszukującym nowej tożsamości zawodowej,
  • sprzyjanie powstawaniu nowych przedsiębiorstw sektora MŚP,
  • zwiększanie potencjału w dziedzinie B+R,
  • tworzenie ram organizacyjnych dla współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami akademickimi w regionie,
  • tworzenie i realizacja projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,