Projekt pn. „Utworzenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego z centrum energii odnawialnej” zrealizowany z udziałem dofinansowania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

OZE w KPPT

Dom Pasywny

Wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, już od 2021 roku, na terenie Unii Europejskiej mają być wznoszone wyłącznie budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię, zasilane, choćby częściowo, z odnawialnych źródeł energii. Ponieważ tego typu budynki mieszkalne w Polsce w chwili obecnej są rzadkością, w ramach projektu budowy KPPT wybudowano demonstracyjny dom pasywny w celu promocji tego typu rozwiązań w naszym regionie.
Główną cechą charakterystyczną dla budynków pasywnych jest 10cio krotnie mniejsze zapotrzebowanie na energię cieplną w porównaniu do obecnie obowiązujących norm budowlanych. Uzyskuje się to dzięki kilku podstawowym zasadom realizacji inwestycji których celem jest zminimalizowanie strat ciepła oraz maksymalne pasywne pozyskiwanie ciepła z energii słonecznej.

Są to:

  • wysoka izolacja wszystkich przegród zewnętrznych tj ścian, fundamentów, dachu
  • duże okna o niskim współczynniku przenikania ciepła montowane od strony południowej oraz minimalizacja okien od strony północnej
  • stosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja)
  • szczelność i dokładność budynku
  • gruntowy wymiennik ciepła

Realizacja takiego budynku zaczyna się już od momentu projektowania. Jest to o tyle ważne, że w chwili obecnej możliwe jest uzyskanie znaczącego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na takie właśnie budynki. Dodatkowym argumentem o tym, aby decyzję o budowie budynku pasywnego podejmować już na etapie projektowania jest fakt, że dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie, czasem kosztownych elementów budynku, niektórych instalacji i zastąpienie ich rozwiązaniami znacznie tańszymi np. nie potrzeba kaloryferów, komina, instalacji CO itp. Dzięki temu budowa domu pasywnego może być droższa w porównaniu z tradycyjnym tylko o kilka do kilkunastu procent a i ta różnica może być zmniejszona dzięki dofinansowaniu. Zaś nagrodą za poniesiony trud jest minimalny koszt użytkowania takiego obiektu, zwłaszcza zimą.

Gruntowy wymiennik ciepła

Został wybudowany żwirowy gruntowy wymiennik ciepła który dzięki stałej temperaturze gruntu będzie wspomagał system wentylacyjny i grzewczy Parku. Powietrze świeże będzie dostarczane do budynku za pośrednictwem gruntowego wymiennika ciepła, który zimą je wstępnie ogrzeje, a w okresie letnim schłodzi, zmniejszając obciążenie klimatyzacji.

Pompy ciepła

W KPPT zastosowano gruntowe pompy ciepła. Źródłem energii będzie system pionowych wymienników ciepła umieszczonych w gruncie (natural cooling). Woda z glikolem będzie wykorzystywana w obiegu zamkniętym, w związku z tym nie będzie wpływać na zmianę naturalnego poziomu lustra wód gruntowych, a instalacja nie będzie oddziaływać negatywnie zarówno na wody gruntowe jak i na ziemię.

Ogniwo paliwowe

Ogniwo paliwowe pozwala na produkcję w sposób ciągły energii elektrycznej oraz ciepłej wody na potrzeby ogrzewania lub wody użytkowej. Zainstalowane w KPPT ogniwo paliwowe wykorzystuje w swoim działaniu gaz ziemny zamiast wodoru. Dzięki temu wielkość urządzenia jest porównywalna z pralką a to powoduje, że może ono znaleźć zastosowanie w przyszłości miejsce w wielu domach.

Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu

W KPPT zainstalowana została turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu o mocy 3,5 kW. Zastosowanie turbiny o pionowej osi obrotu sprawia, że urządzenie będzie pracowało i uzyskiwało najlepsze rezultaty pracy niezależnie od kierunku wiatru. Instalacja została wykonana w taki sposób, aby energia elektryczna wytworzona w układzie zasilała obiekty biurowe KPPT oraz budynek pasywny.

Instalacja fotowoltaiczna 100kW

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 100kW w postaci 407 paneli zainstalowanych na dachach budynków KPPT pozwoli na średnioroczne wyprodukowanie 88.3 MWh. Wyprodukowana energia przyczyni się do znaczących oszczędności dla KPPT oraz pozwoli na uniknięcie (w skali roku) emisji 35300 kg CO2 do atmosfery. Będzie również doskonałym przykładem instalacji OZE dla mieszkańców regiony.