Projekt pn. „Utworzenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego z centrum energii odnawialnej” zrealizowany z udziałem dofinansowania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

W związku z umową o dofinansowanie projektu ze środków unijnych, Beneficjent projektu, Spółka Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny, jest zobowiązana do spełnienia szeregu warunków, w tym warunków mających wpływ na sposób zarządzania KPPT. Podmiotem zarządzającym KPPT będzie spółka Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny, która, przypominamy, powstała w 2006 właśnie w celu przyszłego zarządzania planowaną wtedy do utworzenia infrastrukturą KPPT. W strukturze spółki KPPT zostanie powołana odrębna, wydzielona komórka, której celem będzie prowadzenie KPPT. Określone zostaną zasady w postaci regulaminów dla wynajmu powierzchni w KPPT oraz naboru firm do Inkubatora Przedsiębiorczości. Dla wszystkich podmiotów zainteresowanych wynajmem powierzchni w KPPT zostanie umożliwiony równy, niedyskryminowany dostęp. Dla całej działalności i funkcjonowania Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego Spółka będzie prowadziła odrębną ewidencję księgową. Klienci KPPT będący przedsiębiorcami będą beneficjentami pomocy de mini mis, a podmiotem udzielającym pomocy będzie KPPT Sp. z o.o. Powyższe zasady oraz prowadzenie działalności związanej z funkcjonowaniem KPPT będą obowiązywały przez okres 10 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Po otwarciu działalności KPPT , co ma nastąpić nie później, niż w czerwcu tego roku, prowadzenie KPPT zostanie rozpoczęte zgodnie z poniższym schematem, który będzie rozbudowywany wraz z rozwojem KPPT.