Od dnia 24.08.2015 r. KPPT Sp. z o.o. oferuje przedsiębiorcom sektora MŚP zainteresowanym skorzystaniem ze środków pomocowych dostępnych dla przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020 usługę informacyjną o możliwościach wsparcia dla przedsiębiorców stworzonych w ramach funduszy europejskich. Realizacja usługi obejmuje przekazanie informacji, z jakich programów pomocowych przedsiębiorca będzie mógł skorzystać, na co/ na jakie działania dofinansowanie będzie możliwe oraz w jakiej formie (dotacja/ pożyczka) będzie można je uzyskać.

Forma realizacji usługi: indywidualne spotkanie z przedsiębiorcą (maks. do 1 h) w siedzibie KPPT, Górki 3A, którego termin ustalany jest telefonicznie. Cena usługi : 50 PLN netto.

W przypadku zainteresowania wyżej wymienioną usługą prosimy o kontakt: sekretariat@kppt.pl, tel. 55 619 31 51.