Rozliczanie projektów Unijnych

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. jest autorem oraz realizatorem projektów unijnych. Posiadamy wiedzę oraz doświadczenie w przedsięwzięciach inwestycyjnych oraz szkoleniowych.

Oferta jaką do Państwa kierujemy obejmuje:

– przygotowanie wniosków o płatność pełniących funkcję sprawozdawczą,
na podstawie dokumentów dostarczonych przez Beneficjenta projektu. Zakres odpowiedzialności Usługobiorcy dotyczy poprawności formalnej wniosku
z uwzględnieniem ewentualnych uzupełnień. Za złożenie wniosku w terminie odpowiada Beneficjent projektu;

– przygotowanie prognoz finansowych we wnioskach inwestycyjnych;

 

W przypadku zainteresowania wyżej wymienioną usługą prosimy o kontakt: sekretariat@kppt.pl, tel. 55 619 31 51.