Projekt pn. Wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych w Klastrze Kluczowym Województwa Pomorskiego – Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym prowadzony był w okresie od 1.04.2010 do 16.03.2014r.

więcej informacji na stronie :

http://www.imp.gda.pl/projekty/bkee/projekty/