Informujemy  o spotkaniu informacyjnym w Malborku pt. „Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020”

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 maja 2016 r. o godz. 11.00, w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku przy ul. Kościuszki 54 (budynek Centrum Informacji Turystycznej).

W programie spotkania m.in. omówienie:
– programu międzyregionalnego Interreg EUROPA 2014-2020,
– programów transnarodowych Interreg EUROPA ŚRODKOWA 2014-2020 oraz Interreg REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020,
– programu transgranicznego Interreg POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2020,
– programu Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa POLSKA-ROSJA 2014-2020,
– Europejskiego Programu Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich URBACT III na lata 2014-2020.

Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 16 maja 2016 r. w formie elektronicznej na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numerem 668 530 058.

Udział w spotkaniu informacyjnych jest bezpłatny.