W imieniu partnerów inicjatywy Invest in Pomerania, Agencja Rozwoju Pomorza z przyjemnością zaprasza za spotkanie pn. Invest in pomerania 2020 – zwiększenie Atrakcyjności Inwestycyjnej Regionu”

W lipcu 2016 roku Agencja Rozwoju Pomorza podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Invest in Pomerania 2020” z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020, który zakłada m.in. utworzenie w regionie minimum 3 stref przemysłowych, spójnego systemu zachęt inwestycyjnych oraz promocję skierowaną do inwestorów.

Podczas spotkania przedstawimy bliżej inicjatywę Invest in Pomerania koordynowaną przez ARP, omówimy zasady współpracy z samorządami oraz zaprezentujemy cele i działania zaplanowane w ramach projektu „Invest in Pomerania 2020”. Uczestnicy dowiedzą się więcej nt. możliwości pozyskania dofinansowania na uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz zakładanych korzyści dla mieszkańców regionu.

Spotkanie odbędzie się dnia 16 września br. O godzinie 10.00, w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, przy ul. Górki 3A.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dn. 14 września na adres: katarzyna.kaparska@arp.gda.pl; tel. (58) 32 33 23

    Program

10.00 – 10.05

 

Powitanie przedstawicieli Samorządu Terytorialnego

 

10.05 – 12.00  

Invest in Pomerania 2020 – projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

·         Prezentacja inicjatywy Invest in Pomerania

·         Omówienie zasad współpracy pomiędzy Invest in                     Pomerania a Jednostkami Samorządu Terytorialnego

·         Prezentacja projektu – Invest in Pomerania 2020 ze szczególnym uwzględnieniem wsparcie na uzbrojenie terenów inwestycyjnych

 

 

12.00 – 12.30

 

 

Dyskusja – czas na zadawanie pytań