Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Projektu „Pomorski Broker Eksportowy”, które odbędzie się dnia 8 września 2017 r. w KWIDZYŃSKIM PARKU PRZEMYSŁOWO- TECHNOLOGICZNYM Sp. z o.o., GÓRKI 3A o godz. 10 00 , sala nr 2.

Pomorski Broker Eksportowy (PBE) to projekt wsparcia działań eksportowych firm z siedzibą w województwie pomorskim zaplanowany na lata 2016–2023. Jego głównym celem jest zwiększenie aktywności eksportowej, a także przyczynienie się do promocji gospodarczej regionu.

 Dla kogo: PBE jest skierowany do podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które jeszcze nie prowadzą działalności eksportowej (program „Wstęp do Eksportu”) lub już eksportują i są nastawione na rozwój (program „Rozwój Eksportu”).

Granty na rozwój eksportu dla pomorskich MŚP

Od 11 września można składać wnioski w ogłoszonym przez Agencję Rozwoju Pomorza konkursie o dofinansowania projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych oraz grup przedsiębiorstw w międzynarodowych targach i innych wydarzeniach gospodarczych przyczyniających się do wzrostu eksportu firm poprzez wejście na nowe rynki zbytu. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu eksportu pomorskich MŚP.

Więcej szczegółów do pobrania poniżej.