INFORMACJA

W DNIU  22 LISTOPADA 2016  (WTOREK)  W  KPPT W GODZ. 11:OO – 14:00  ODBĘDZIE SIĘ SZKOLENIE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA NA ODNAWIALNE   ŹRÓDŁA ENERGII  (OZE)  W  RAMACH  DZIAŁANIA 10.3.1  RPO WP 2014- 2020.                

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W SALI  C1.04