Dnia 17.07.2015 w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzili szkolenie pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa pomorskiego na lata 2014 – 2020 ”. W trakcie spotkania głos zabrało ośmiu prelegentów. W formie prezentacji każdy z nich przedstawił inny wycinek programu operacyjnego oraz jego główne założenia i zasady. Omówiono działania dotyczące osi priorytetowych, które dotyczyły: komercjalizacji wiedzy, przedsiębiorstw, edukacji, kształcenia zawodowego, zatrudnienia, integracji, zdrowia, konwersji, mobilności, energii, środowiska. W trakcie trwania szkolenia można było zwracać się z pytaniami do prowadzących, którzy od razu udzielali wyczerpujących odpowiedź.

W szkoleniu wzięło udział około 60 osób. Po spotkaniu osoby uczestniczące w szkoleniu pozytywnie oceniły miejsce szkolenia i wyraziły swoje zadowolenie z przeprowadzonych prezentacji.

[Best_Wordpress_Gallery id=”4″ gal_title=”Szkolenie RPO w KPPT”]