Usługa opracowania strategii rozwoju gmin i powiatów

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. oferuje usługi z zakresu kompleksowego opracowania Strategii Rozwoju. Bazując na Państwa potencjale, określimy realne kierunki rozwoju lokalnego, jak również wskażemy dostępne źródła finansowania inwestycji.
Dokument Strategii stanowi podstawę korzystania w przyszłości przez gminę/powiat z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowania. Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, każda jednostka samorządowa powinna opierać swoje działania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na planie strategicznym.

 

W ramach świadczonej usługi proponujemy Państwu:

 

  1. Przygotowanie i organizację procesu- diagnoza, opracowanie raportu
    o gminie/powiecie, określenie w jakim obecnie znajduje się miejscu rozwoju.

 

  1. Analizę zebranych informacji oraz formułowanie podstawowych kierunków rozwoju, dokonane po konsultacjach społecznych z przedstawicielami jst, mieszkańcami, przedsiębiorcami, analiza SWOT.

 

  1. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy/Powiatu, formułowanie dla gminy/ powiatu strategicznych inwestycji i celów. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących wniesienia uwag do inwestycji.

W przypadku zainteresowania wyżej wymienioną usługą prosimy o kontakt: sekretariat@kppt.pl, tel. 55 619 31 51.