Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne webinarium w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości organizowane w dniu 18 listopada 2020 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców.

Podczas spotkania przedstawione zostaną aktualne możliwości wraz z omówieniem wybranych projektów/programów m.in.:

  • SPEKTRUM Pomorski System Usług Doradczych –  umożliwienie przedsiębiorstwom realizacji planów rozwojowych za pośrednictwem usług doradczych.
  • Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim – Pomorski Broker Eksportowy – projekt oferujący m.in. granty na udział mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w międzynarodowych targach i innych wydarzeniach gospodarczych.
  • Invest In Pomerania –  granty na uzbrojenie terenów  inwestycyjnych – projekt polegające na przygotowaniu terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności produkcyjnej i magazynowej przedsiębiorców z sektora MŚP.
  • Instrumenty finansowe na rozwój działalności gospodarczej – oferta preferencyjnych pożyczek.
  • Wsparcie w tworzeniu innowacyjnych produktów i usług – oferta Programów regionalnych oraz krajowych.
  • Źródła informacji o funduszach europejskich i przedsiębiorczości


Miejsce i termin webinarium:

Webinarium odbędzie się w czwartek 18 listopada 2020r., w godz. 13:30 – 15:30 w programie ClickMeeting.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie do dnia 17 listopada 2020 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 323 31 06 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości e-mail w dniu 17 listopada 2020 r.

Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk
tel.: 58 323 31 06
e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

ZAŁĄCZNIKI:

Program_webinarium_18.11.2020

Formularz_zgloszeniowy_18.11.2020