Wizyta SIT w KPPT. W dniu 18.10., w ramach współpracy w regionie pomiędzy IOB, Kwidzyński Park odwiedzili przedstawiciele Słupskiego Inkubatora Technologicznego. Jednym z tematów rozmów był zapowiedziany przez Marszałka nabór wniosków  ramach Działania 2.4.3 adresowany do pomorskich instytucji otoczenia biznesu.