Wniosek Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego o dofinansowanie w ramach Działania 5.7 RPO WP 2014-2020 „Nowe mikroprzedsiębiorstwa” został wybrany do dofinansowania przez zarząd Województwa Pomorskiego. Projekt przewiduje wsparcie dla osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą z terenów powiatów kwidzyńskiego i sztumskiego.