Poniżej do pobrania plik z wykazem nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. przeznaczonych do sprzedaży.