Zarząd Spółki KPPT Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego Sp. z o.o. przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży:
– położone w obrębie geodezyjnym Górki, gmina Kwidzyn o następujących numerach ewidencyjnych: działka nr 249/45, działka nr 249/37.

ZAŁĄCZNIKI:

Wykaz nieruchomości KPPT Sp. z o.o. przeznaczonych do sprzedaży 2022