Wynajem kierowników projektów Unijnych

Budżet Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014- 2020 daje wiele możliwości w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Beneficjentów, którzy uzyskają dofinansowanie na realizację przedsięwzięć w ramach RPO WP 2014-2020, Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny oferuje usługę wynajmu doświadczonego kierownika projektu odpowiedzialnego za jego prawidłową realizację. Nasza kadra posiada ogromne, poparte wieloma sukcesami doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów unijnych. Znając uwarunkowania realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach RPO WP gwarantujemy realizację projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, budżetem i w sposób umożliwiający sprawne jego rozliczenie.

W przypadku zainteresowania wyżej wymienioną usługą prosimy o kontakt: sekretariat@kppt.pl, tel. 55 619 31 51.