Poniżej zamieszczamy wyniki konkursu plastycznego na najlepszy plakat propagujący segregację śmieci pod hasłem „Młodzi EKO”:

wyniki konkursu – przedszkola

wyniki konkursu – SP kl. 1-4

wyniki konkursu – SP kl. 5-8

Listy z wynikami (zawierające pełne imiona i nazwiska uczniów) zostały przesłane do przedszkoli i szkół biorących udział w konkursie.

Projekt grantowy pn. „Młodzi EKO – odpadowa kampania edukacyjna wśród dzieci PLGD” otrzymał wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.