Zarząd KPPT Sp. z o.o. informuje, że w wyniku naboru przeprowadzonego w dniach 09.07 – 23.07.2015 r. akceptację przyjęcia do Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT uzyskały następujące zgłoszenia kandydatów:

  • INK/N1/Z1
  • INK/N1/Z2
  • INK/N1/Z3
  • INK/N1/Z4
  • INK/N1/Z5
  • INK/N1/Z6

Z firmami, które złożyły powyższe zgłoszenia, KPPT Sp. z o.o. rozpoczyna z dniem 07.08.2015 r. procedowanie zmierzające do podpisania umów.

Ponadto, w związku z zakładanym w wyniku naboru wykorzystaniem 52,9% miejsc dostępnych w Inkubatorze Przedsiębiorczości KPPT , na stronie internetowej KPPT zostanie wkrótce ogłoszony drugi nabór do Inkubatora KPPT (uzupełniający).

Planowany termin rozpoczęcia naboru uzupełniającego: 24.08.2015 r.