Zarząd KPPT Sp. z o.o. informuje, że w wyniku naboru przeprowadzonego w dniach 24.08 – 07.09.2015 r. akceptację przyjęcia do CEO w KPPT uzyskały następujące zgłoszenia kandydatów:

  • D/N2/Z1
  • D/N2/Z2
  • D/N2/Z4

Z firmami, które złożyły powyższe zgłoszenia, KPPT Sp. z o.o. rozpoczyna z dniem 22.09.2015 r. procedowanie zmierzające do podpisania umów.