Zarząd KPPT Sp. z o.o. informuje, że w wyniku naboru prowadzonego w dniach 01.10-31.12.2015 (nabór trzeci) z pośrednim terminem zamknięcia: 30.11.2015 r. akceptację przyjęcia do Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT uzyskały następujące zgłoszenia kandydatów:

  • INK/N3/Z2

Z firmą, która złożyła powyższe zgłoszenie, KPPT Sp. z o.o. rozpoczyna z dniem 15.12.2015 r. procedowanie zmierzające do podpisania umowy.