Zarząd KPPT Sp. z o.o. informuje, że w wyniku naboru prowadzonego w dniach 15.07-31.12.2016 (nabór piąty) z pośrednim terminem zamknięcia: 31.07.2016 r. akceptację przyjęcia do Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT uzyskały następujące zgłoszenia kandydatów:

  • INK/N5/Z1

Z firmą, która złożyła powyższe zgłoszenie, KPPT Sp. z o.o. rozpoczyna z dniem 10.07.2016 r. procedowanie zmierzające do podpisania umowy.