Zarząd KPPT Sp. z o.o. informuje, że w wyniku naboru prowadzonego w dniach 10.01-30.06.2017 (nabór szósty) z pośrednim terminem zamknięcia: 30.06.2017 r. akceptację przyjęcia do CEO KPPT uzyskały następujące zgłoszenia kandydatów:

  • D/N6/Z1
  • D/N6/Z2

Z firmami, które złożyły powyższe zgłoszenia, KPPT Sp. z o.o. rozpoczyna z dniem 03.07.2017 r. procedowanie zmierzające do podpisania umowy.