Zarząd KPPT Sp. z o.o. informuje, że w wyniku naboru prowadzonego w dniach 15.02-30.06.2017 (nabór szósty) z pośrednim terminem zamknięcia: 31.03.2017 r. akceptację przyjęcia do Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT uzyskały następujące zgłoszenia kandydatów:

  • INK/N6/Z1

Z firmą, która złożyła powyższe zgłoszenie, KPPT Sp. z o.o. rozpoczyna z dniem 22.03.2017 r. procedowanie zmierzające do podpisania umowy.