Zarząd KPPT Sp. z o.o. informuje, że w wyniku naboru prowadzonego w dniach 10.08-31.12.2017 (nabór siódmy) z pośrednim terminem zamknięcia: 31.08.2017 r. akceptację przyjęcia do Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT uzyskały następujące zgłoszenia kandydatów:

  • INK/N7/Z1

Z firmą, która złożyła powyższe zgłoszenie, KPPT Sp. z o.o. rozpoczyna z dniem 05.09.2017 r. procedowanie zmierzające do podpisania umowy.