Zarząd KPPT Sp. z o.o. informuje, że w wyniku naboru jw. akceptację przyjęcia do Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT uzyskało następujące zgłoszenie kandydata:

  • INK/N 8/Z1

Z firmą, która złożyła powyższe zgłoszenie, KPPT Sp. z o.o. rozpoczyna z dniem 14.02.2018 r. procedowanie zmierzające do podpisania umowy.