Zarząd KPPT Sp. z o.o. informuje, że w wyniku naboru jw. akceptację przyjęcia do Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT uzyskały następujące zgłoszenia kandydatów:

INK/N 8/Z2 – miejsce w Inkubatorze

INK/N8/Z3 – jako start-up