Zarząd KPPT Sp. z o.o. informuje, że w wyniku naboru prowadzonego w dniach 12.01-30.06.2018 (nabór ósmy) z pośrednim terminem zamknięcia: 31.05.2018 r., akceptację przyjęcia do Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT uzyskało następujące zgłoszenie kandydata:

INK/N 8/Z4

Z firmą, która złożyła powyższe zgłoszenie, KPPT Sp. z o.o. rozpoczyna z dniem 12.06.2018 r. procedowanie zmierzające do podpisania umowy.