Zarząd KPPT Sp. z o.o. informuje, że w wyniku naboru prowadzonego w dniach 14.02-31.12.2019 r. (nabór dziewiąty) z pośrednim terminem zamknięcia: 31.08.2019 r., akceptację przyjęcia do CEO w KPPT uzyskały następujące zgłoszenia kandydatów:

D/N9/Z1

D/N9/Z2

Z firmami, które złożyły powyższe zgłoszenia, KPPT Sp. z o.o. rozpoczyna procedowanie zmierzające do podpisania umowy.