Zarząd KPPT Sp. z o.o. informuje, że w wyniku naboru prowadzonego w dniach 02.01-31.12.2019 r. (nabór dziewiąty) z pośrednim terminem zamknięcia: 31.10.2019 r., akceptację przyjęcia do Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT uzyskało następujące zgłoszenie kandydata:

INK/N9/Z6

Z firmą, która złożyła powyższe zgłoszenie, KPPT Sp. z o.o. rozpoczyna procedowanie zmierzające do podpisania umowy.

wyniki naboru 9 (zamknięcie naboru 2019.10.31)