Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. informuje, że dnia 06.02.2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa.