Wypełnianie wniosków kredytowych , pożyczkowych dla sektora MŚP

Kwidzyński Park Przemysłowo -Technologiczny Sp. z o.o. ,oferuje usługę przygotowania wniosku o pożyczkę / kredyt.

Oferta dotyczy w szczególności kredytów i pożyczek udzielanych w oparciu o środki unijne.

W celu wykonania usługi, konieczne będzie przekazanie przez Zleceniodawcę podstawowych informacji dotyczących ubiegającego się o kredyt/pożyczkę, przedsięwzięcia na które przeznaczone zostaną środki finansowe. W tym celu konieczny będzie kontakt realizowany drogą mailową, telefoniczną lub osobiście.

Proponowana usługa umożliwi skrócenie czasu poświęconego przez ubiegającego się o kredyt/pożyczkę na przygotowanie wniosku, uzyskania informacji niezbędnych do jego redagowania, wyjaśnieniu ewentualnych utrudnień związanych z jego powstaniem.

Oferta kierowana jest zarówno do osób rozpoczynających działalność gospodarczą, jak i firm istniejących już na rynku. Będzie realizowana po uzyskaniu niezbędnych danych.

Termin realizacji usługi, sposób przekazywania danych oraz inne kwestie związane z realizacją usługi, podlegają obustronnemu uzgodnieniu pomiędzy Zleceniodawcą a KPPT Sp. z o.o..

Potencjalny Zleceniodawca usługi dostarcza do KPPT Sp. z o.o. wstępną informację o planowanym źródle kredytu/ pożyczki, która będzie podstawą wyceny wartości usługi.

 

Po akceptacji przedstawionej przez KPPT Sp. z o.o. ceny usługi, rozpoczyna się realizacja usługi.

 

W przypadku zainteresowania wyżej wymienioną usługą prosimy o kontakt: sekretariat@kppt.pl, tel. 55 619 31 51.