zal-2-do-fr-oswiadczenie-o-nieposiadaniu-zarejestrowanej-dzialalnosci-gospodarczej