Zapraszamy  mikro, małych i średnich przedsiębiorców na spotkanie informacyjne , które odbędzie się w dniu 01.02.2016  W Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym Sp. z o.o. Górki 3A sala C1.02  pt. „  Inwestycje Profilowane – wsparcie dotacyjne” – zasady aplikowania –realizowane w ramach RPO Województwa Pomorskiego. Szczegółowy plan spotkania poniżej.

Spotkanie prowadzone będzie przez Pana  Piotra Ciechowicza – Wiceprezesa Zarządu  ARP oraz  Pana Jacka Zwolaka – Dyrektora Regionalnej Instytucji Finansującej.

Co i dla Kogo

„Inwestycje Profilowane – wsparcie dotacyjne” – konkurs jest okazją dla mikro, małych i średnich firm do zdobycia dofinansowania na dalszy rozwój głównie poprzez zastosowanie rozwiązań innowacyjnych. Finansowane będą projekty inwestycyjne polegające m.in. na zmianie procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, zakupie maszyn i sprzętu czy rozbudowie zaplecza – co pozwoli rozszerzyć rynki zbytu, paletę oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości. Wsparcie finansowe ma również służyć poprawie efektywności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wspierane będą także inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodo-, surowco-, materiało- transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii.

Firmą które chcą uczestniczyć w spotkaniu prosimy o potwierdzenie przybycia pod numerem 556193151 KPPT